ონლაინ დახმარება

სახიფათო ტვირთები (ADR)

სახიფათოდ ითვლება ტვირთები,რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობას. ასეთი ტვირთების საავტომობილო გდაზიდვა ხორციელდება სახიფათო ტვირთების შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულების (ADR) და სპეციალური ინსტრუქციის თანახმად. სახიფათო ტვირთების გადაზიდვისთვის გამოიყენება სპეციალურად მოწყობილი სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებზეც შესაბამისი ნებართვაა გაცემული, მძღოლებს კი სპეციალური მომზადება აქვთ გავლილი. GWL greenway logistic-ის მაღალკვალიფიციური კადრები ამ საკითხშიც, თქვენი საიმედო პარტნიორები გახდებიან.

 

გაეროს მიერ სახიფათო ტვირთები დაყოფილია 9 კლასად:

  1. ფეთქებადი მასალები და საგნები
  2. შეკუმშული და წნევისქვეშ გახსნილი გაზები
  3. ადვილად აალებადი სითხეები
  4. ადვილად აალებადი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები
  5. მჟანგავი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები
  6. შხამიანი და ინფექციური ნივთიერებები
  7. რადიოაქტიური ნივთიერებები
  8. მჟანგავი ნივთიერებები
  9. სხვა სახიფათო ნივთიერებები