ონლაინ დახმარება

საზღვაო გადაზიდვა

კომპანია GWL greenway logistic-იგთავაზობთსაზღვაო-საკონტეინეროგადაზიდვების სერვისმსოფლიოსნებისმიერიპორტიდან. ამ შემთხვევაშიც კომპანია არ ღალატობს ტრადიციას და დამკვეთს ემსახურებაკარიდან-კარამდე პრინციპით. კონტეინერების დატვირთვა და სასურველ მისამართზე განბაჟებული და დეკლარირებული სახით მიღება ეს თქვენი კომფორტია.ჩვენვთანამშრომლოთწამყვანსაზღვაოკომპანიებთან, რაცსაშუალებასგვაძლევსმომხმარებელსშევთავაზოთსანდოდახარისხიანიმომსახურება. ჩინეთის ორ უმსხვილეს პორტში გვაქვს საკუთარი საწყობი და გვყავს წარმომადგენელი, რაც თქვენი ტვირთების მობილიზებას უფრო სწრაფს და ეფექტურს გახდის.

საზღვაო - საკონტეინეროგადაზიდვებიერთ-ერთიყველაზეუფროეკონომიურიატრანსკონტინენტალურიტვირთებისგადაზიდვისას. კონტეინერებისგამოყენებაზრდისშერეული, ანუმულტიმოდალურიგადაზიდვებისეფექტურობას, ვინაიდანსაშუალებასიძლევაშემცირდესტვირთისგადაზიდვასთან, შენახვასთანდატრანზიტთანდაკავშირებულიხარჯები. საზღვაოტრანსპორტითსაკონტეინეროგადაზიდვებითითქმის შეუცვლელი მეთოდიააზიისადაამერიკისქვეყნებიდანტვირთებისგადაზიდვისას. 

საზღვაო გადაზიდვების უპირატესობები:

- სატრასპორტო სფეროში ტვირთების გადაზიდვის ყველაზე იაფი საშუალება;

- დიდი პარტიების ტვირთის ერთდროულად ტრანსპორტირების შესაძლებლობა;

- არ არსებობს ბარიერები სხვადასხვა სახელმწიფოების სასაზღვრო უწყებებიდან;

- ყველაზე ძველი და გამოცდილი სატრანსპორტო არეალი;

- ტვირთის დაზინაების, დაკარგვის და ქურდობის დაბალი რისკი;