ონლაინ დახმარება

არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვა

არაგაბარიტულია ტვირთი, რომელიც არ თავსდება სტანდარტულ მისაბმელსა თუ კონტეინერში. ტვირთი რომელიც აღემატება სიგრძით 13.6 მ , სიგანით 2.50 მეტრს, სიმაღლით 3 მეტრს და წონით 24 ტონას არაგაბარიტულ ტვირთად ითვლება. არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების ტვირთის გადაზიდვას სჭირდება სპეციალური ტექნიკა და ნებართვები, თუმცა გადაზიდვის მთავარ ასპექტს წარმოადგენს საინჟინრო დაგეგმარების ეფექტიანად წარმოება. ჩვენი კომპანია ამ დარგშიც საიმედო პარტნიორობას გაგიწევთ.